Datalek RDC

Zeer waarschijnlijk heeft u al uit de media vernomen dat door een datalek de voertuig- en persoonsgegevens van miljoenen klanten van autobedrijven gelekt zijn. 

Langs deze weg willen wij u informeren dat wij gebruik hebben gemaakt van de software die mogelijk geraakt is. De kans is dan ook aanwezig dat de voertuig- en persoonsgegevens die u bij ons heeft achtergelaten, gelekt zijn. Net als u zijn wij zeer geschokt over dit voorval. 

Wij zijn in nauw overleg met softwareleverancier RDC over de te nemen stappen. RDC heeft direct Fox-IT, experts op het gebied van cybersecurity, in huis gehaald om te achterhalen hoe de gegevens buiten ons beheer terecht zijn gekomen. Ook heeft RDC direct een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan. 

Wij begrijpen het als u vragen heeft. Hiervoor verwijzen wij u naar de Servicedesk van RDC:
020-6445553. 

Tevens begrijpen wij het als u inzage wilt in de gegevens die wij in onze database hebben en op basis waarvan wij u benaderen. In uw eigen omgeving ziet u welke gegevens dat zijn en kunt u zelf uw voorkeuren aangeven. Deze gegevens kunt u aanpassen naar wens. 

Uiteraard heeft u als consument ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kunt u doen op hun website:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 

Indien u per mail of telefoon benaderd wordt door partijen die werkzaamheden aan uw auto willen uitvoeren en daarvoor willen langskomen op uw huisadres of u vragen de auto ergens langs te brengen, gaat u daar niet op in! Wij zullen u nooit op deze manier benaderen over technische updates. 

Met vriendelijke groet, 

Autobedrijf DAGO

01 april 2021